Home » » WALI SONGO (WALI SEMBILAN)

WALI SONGO (WALI SEMBILAN)

'Wali Songo' bererti sembilan orang wali. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Drajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada masa yang sama. Namun satu sama lain mempunyai perkaitan erat, sama ada dalam ikatan darah atau dalam hubungan guru-murid.

Maulana Malik Ibrahim adalah yang tertua. Sunan Ampel adalah anak Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri adalah anak saudara Maulana Malik Ibrahim yang bererti juga sepupu Sunan Ampel. Sunan Bonang dan Sunan Drajat adalah anak Sunan Ampel. Sunan Kalijaga merupakan sahabat sekaligus murid Sunan Bonang. Sunan Muria adalah anak Sunan Kalijaga. Sunan Kudus pula adalah murid Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati adalah sahabat para Sunan lain, kecuali Maulana Malik Ibrahim yang lebih dahulu meninggal.


Mereka tinggal di pantai utara Jawa dari awal abad 15 hingga pertengahan abad 16, di tiga wilayah penting. Yakni Surabaya-Gresik-Lamongan di Jawa Timur, Demak-Kudus-Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Mereka adalah para intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masa masing2. Mereka memperkenalkan berbagai bentuk peradaban baru; dari kesihatan, bercucuk tanam, berniaga, kebudayaan dan kesenian, kemasyarakatan hingga pemerintahan.


Pesantren Ampel Denta dan Giri adalah dua institusi pendidikan paling penting di masa itu. Dari Giri, peradaban Islam berkembang ke seluruh wilayah timur Nusantara. Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati bukan sekadar ulama, tetapi juga pemimpin sebuah pemerintahan. Sunan Giri, Bonang, Kalijaga, dan Kudus adalah pencipta karya seni yang pengaruhnya masih terasa hingga ke hari ini. Sunan Muria pula adalah pendamping sejati rakyat jelata.


1. MAULANA MALIK IBRAHIM

Maulana Malik Ibrahim, atau Makdum Ibrahim As-Samarkandy dikatakan lahir di Samarkand, Asia Tengah, pada awal abad 14. Babad Tanah Jawi versi Meinsma menyebutnya Asmarakandi, mengikuti pengucapan lidah Jawa terhadap As-Samarkandy, berubah menjadi Asmarakandi.

Maulana Malik Ibrahim juga disebut sebagai Syeikh Magribi. Sebahagian rakyat malah menyebutnya Kakek Bantal. Ia bersaudara dengan Maulana Ishak, ulama terkenal di Samudera Pasai, sekaligus ayah dari Sunan Giri (Raden Paku). Ibrahim dan Ishak adalah anak dari seorang ulama bernama Maulana Jumadil Kubra (Sayyid Hussein Jamadil Kubra). Maulana Jumadil Kubra diyakini adalah keturunan ke-10 dari Saidina Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW.

Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di Champa, (sekarang Kemboja) selama tiga belas tahun sejak tahun 1379. Ia malah menikahi puteri raja, yang memberinya dua putera. Mereka adalah Raden Rahmat (dikenal dengan Sunan Ampel) dan Sayid Ali Murtadha alias Raden Santri. Merasa cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, tahun 1392M, Maulana Malik Ibrahim berhijrah ke Pulau Jawa meninggalkan keluarganya.

Beberapa versi menyatakan bahawa kedatangannya disertai beberapa orang. Daerah yang ditujunya pertama kali yakni desa Sembalo, daerah yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Desa Sembalo sekarang, adalah daerah Leran, 9 kilometer di utara kota Gresik.

Perkara pertama yang dilakukannya ketika itu adalah berdagang dengan membuka warung. Warung itu menyediakan barang2 keperluan dengan harga murah. Selain itu, Maulana Malik Ibrahim juga mengubati orangramai. Sebagai tabib, khabarnya, ia pernah diundang untuk mengubati isteri raja yang berasal dari Champa. Besar kemungkinan permaisuri tersebut juga mempunyai pertalian kekeluargaan dengan isterinya.

Beliau juga mengajarkan cara-cara baru bercucuk tanam. Ia mendekati masyarakat bawahan, kasta yang disisihkan dalam Hindu. Maka sempurnalah misi pertamanya, iaitu mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu sedang dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Selesai mendirikan pondok agama di Leran, pada tahun 1419M, Maulana Malik Ibrahim wafat. Beliau dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur.

2. SUNAN AMPEL

Sunan Ampel adalah putera tertua Maulana Malik Ibrahim. Menurut Babad Tanah Jawi dan Silsilah Sunan Kudus, semasa kecilnya ia dikenali sebagai Raden Rahmat. Beliau lahir di Champa pada 1401M. Nama Ampel diambil sempena nama tempat di mana beliau lama bermukim, di daerah Ampel atau Ampel Denta, wilayah yang kini menjadi bahagian dari Surabaya (kota Wonokromo sekarang).

Beberapa versi menyatakan bahawa Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443M bersama adiknya, Sayid Ali Murtadho. Tahun 1440, sebelum ke Jawa, mereka singgah dulu di Palembang. Setelah tiga tahun di Palembang, kemudian mereka tiba ke daerah Gresik. Kemudian pergi ke Majapahit menemui makciknya, seorang puteri dari Champa, bernama Dwarawati, yang dikahwini salah seorang raja Majapahit beragama Hindu bergelar Prabu Sri Kertawijaya.

Sunan Ampel berkahwin dengan puteri seorang adipati di Tuban. Dari perkahwinannya itu ia dikurniakan beberapa putera dan puteri. Di antaranya ialah Sunan Bonang dan Sunan Drajat. Ketika Kesultanan Demak (25 kilometer arah selatan kota Kudus) hendak didirikan, Sunan Ampel turut menyumbang tenaga sehingga tertubuhnya kerajaan Islam pertama di Jawa itu. Ia pula yang memilih muridnya Raden Patah, putera dari Prabu Brawijaya V raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak tahun 1475 M.

Di Ampel Denta, daerah yang dihadiahkan oleh Raja Majapahit, beliau membangunkan dan mengembangkan pondok pengajian agama (pesantren). Pada pertengahan Abad 15, pesantren tersebut menjadi pusat pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara. Di antara para muridnya adalah Sunan Giri dan Raden Patah. Murid-muridnya kemudian dihantar untuk berdakwah ke berbagai pelosok Jawa dan Madura.

Sunan Ampel mengikuti mahzab Hanafi. Namun, pada para muridnya, beliau hanya memberikan pengajaran sederhana yang menekankan pada penanaman akidah dan ibadah. Beliaulah yang memperkenalkan istilah 'Mo Limo' (moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon), yakni seruan untuk 'tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan dadah, dan tidak berzina.'

Sunan Ampel dikatakan wafat pada tahun 1481M di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya.

3. SUNAN BONANG

Beliau ialah anak Sunan Ampel, cucu Maulana Malik Ibrahim. Nama kecilnya adalah Raden Makdum Ibrahim. Dilahirkan dalam tahun 1465M oleh seorang perempuan bernama Nyi Ageng Manila, puteri seorang adipati di Tuban.

Sunan Bonang belajar agama dari pesantren ayahnya di Ampel Denta. Setelah cukup dewasa, beliau merantau untuk berdakwah di berbagai pelosok Pulau Jawa. Mula-mula ia berdakwah di Kediri, yang majoriti masyarakatnya beragama Hindu. Di sana, ia mendirikan Masjid Sangkal Daha.

Ia kemudian menetap di Bonang - desa kecil di Lasem, Jawa Tengah -sekitar 15 kilometer timur kota Rembang. Di desa itu, beliau mendirikan zawiyah sekaligus pesantren yang kini dikenali dengan nama Watu Layar. Beliau kemudiannya dikenali pula sebagai imam rasmi pertama Kesultanan Demak, bahkan sempat menjadi panglima tertinggi. Meskipun demikian, Sunan Bonang tak pernah menghentikan kebiasaannya untuk berkelana ke daerah-daerah yang sangat sulit.

Beliau kerap berkunjung ke daerah-daerah terpencil di Tuban, Pati, Madura mahupun Pulau Bawean. Di pulau inilah, pada 1525 M beliau meninggal. Jenazahnya dimakamkan di Tuban, di sebelah barat Masjid Agung.

Tidak seperti Sunan Giri yang mudah dalam soal feqah, ajaran Sunan Bonang memadukan ajaran ahlussunnah dengan gaya tasawuf dan garis salaf ortodoks. Ia menguasai ilmu feqah, usuludin, tasawuf, seni, sastera dan senibina. Masyarakat juga mengenali Sunan Bonang sebagai seorang yang pakar mencari sumber air di tempat-tempat yang gersang.

Ajaran Sunan Bonang berintikan pada falsafah 'cinta' ('isyq) yang mirip dengan kecenderungan Jalaluddin ar-Rumi. Menurut Bonang, cinta sama dengan iman, pengetahuan gerak hati (makrifat) dan kepatuhan kepada Allah SWT atau haq al yaqqin. Ajaran tersebut disampaikannya secara popular melalui media kesenian yang disukai masyarakat. Dalam hal ini, Sunan Bonang bantu-membantu dengan murid utamanya, Sunan Kalijaga.

Sunan Bonang banyak melahirkan karya sastera berupa suluk. Salah satunya adalah 'Suluk Wijil' yang dikatakan dipengaruhi kitab Al-Shidiq karya Abu Sa'id Al Khayr (wafat pada 899). Suluknya banyak menggunakan tamsil cermin, bangau atau burung laut, satu pendekatan yang juga digunakan oleh Muhyiddin Ibn Arabi, Fariduddin Attar, Rumi serta Hamzah Fansuri.

Sunan Bonang juga menggubah gamelan Jawa yang ketika itu kental dengan ilmu keindahan Hindu, dengan memberi perbezaan baru. Dialah yang menjadi pencipta gamelan Jawa seperti sekarang, dengan menambahkan instrumen bonang. Gubahannya ketika itu memiliki perbezaan zikir yang mendorong kecintaan pada kehidupan di alam malakut.


4. SUNAN DRAJAT

Nama kecilnya ialah Raden Qosim. Sebagaimana Sunan Bonang, beliau juga adalah anak Sunan Ampel. Dikatakan bahawa Sunan Drajat yang bergelar Raden Syaifuddin ini lahir pada tahun 1470M.

Sunan Drajat mendapat tugas pertama dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik, melalui laut. Ia kemudian terdampar di Dusun Jelog, pesisir Banjarwati atau Lamongan sekarang. Tapi setahun berikutnya Sunan Drajat berpindah 1 kilometer ke selatan dan mendirikan pondok santri di Dalem Duwur, yang kini bernama Desa Drajat.

Dalam pengajaran tauhid dan akidah, Sunan Drajat mengambil cara ayahnya; langsung dan tidak banyak mendekati budaya tempatan. Meskipun demikian, cara penyampaiannya mengadaptasikan cara berkesenian yang dilakukan oleh Sunan Muria terutamanya seni suluk. Sunan Drajat juga dikenali sebagai seorang yang bersahaja yang suka menolong orang. Di pondok pesantrennya, beliau memelihara ramai anak-anak yatim piatu serta fakir miskin.


5. SUNAN GIRI

Ia memiliki nama kecil Raden Paku, alias Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri lahir di Blambangan (kini Banyuwangi) pada 1442M. Ada juga yang menyebutnya Jaka Samudra. Sebuah nama yang dikaitkan dengan masa kecilnya yang pernah dibuang oleh keluarga ibunya, seorang puteri raja Blambangan bernama Dewi Sekardadu ke laut. Raden Paku kemudian dipungut dan dijadikan anak angkat oleh Nyai Semboja (Babad Tanah Jawi versi Meinsma).

Ayahnya adalah Maulana Ishak, saudara kandung Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ishak berhasil mengIslamkan isterinya, tapi gagal mengIslamkan mertuanya. Oleh itu, beliau meninggalkan keluarga isterinya dan berkelana sehingga ke Samudra Pasai.

Sunan Giri sejak kecil menuntut ilmu di pesantren Sunan Ampel, tempat di mana Raden Patah juga belajar. Ia sempat berkelana ke Melaka dan Pasai. Setelah merasa cukup ilmu, ia membuka pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, Selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah 'giri'. Maka beliau dipanggil 'Sunan Giri'.

Pesantrennya tidak hanya dipergunakan sebagai tempat pendidikan dalam erti sempit, namun juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Raja Majapahit, konon kerana khuatir Sunan Giri mencetuskan pemberontakan, memberi kuasa kepadanya untuk mengatur pemerintahan. Maka pesantren itupun berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Sebagai pemimpin pemerintahan, Sunan Giri juga disebut sebagai Prabu Satmata.

Giri Kedaton tumbuh menjadi pusat politik yang penting di Jawa, waktu itu. Ketika Raden Patah melepaskan diri dari Majapahit, Sunan Giri malah bertindak sebagai penasihat dan panglima tentera Kesultanan Demak. Hal tersebut tercatat dalam Babad Demak. Selanjutnya, Demak tak lepas dari pengaruh Sunan Giri. Ia diakui juga sebagai mufti, pemimpin tertinggi keagamaan di Tanah Jawa.

Giri Kedaton bertahan hingga 200 tahun. Salah seorang penerusnya, Pangeran Singosari, dikenal sebagai tokoh paling gigih menentang kumpulan VOC dan Amangkurat II pada Abad 18.

Para murid pesantren Giri juga dikenali sebagai penyebar Islam yang gigih ke berbagai pulau, seperti Bawean, Kangean, Madura, Haruku, Ternate, hingga Nusa Tenggara. Penyebar Islam ke Sulawesi Selatan, Datuk Ribandang dan dua sahabatnya, adalah murid Sunan Giri yang berasal dari Minangkabau.

Dalam keagamaan, ia dikenal kerana pengetahuannya yang luas dalam ilmu feqah. Orang-orang pun menyebutnya sebagai Sultan Abdul Fakih. Selain itu. beliau juga pencipta karya seni yang luar biasa.


6. SUNAN GUNUNG JATI

Banyak kisah yang tidak masuk akal yang dikaitkan dengan Sunan Gunung Jati. Di antaranya adalah bahawa ia pernah mengalami perjalanan spiritual seperti Isra' Mi'raj, lalu bertemu Rasulullah SAW, bertemu Nabi Khidir, dan menerima wasiat Nabi Sulaiman. (Babad Cirebon Naskah Klayan hal.xxii).

Semua itu hanya mengisyaratkan kekaguman masyarakat masa itu terhadap Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah dikatakan lahir sekitar tahun 1448M. Ibunya adalah Nyai Rara Santang, puteri dari raja Pajajaran Raden Manah Rarasa. Sedangkan ayahnya adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, pembesar Mesir keturunan Bani Hasyim dari Palestina.

Syarif Hidayatullah mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Ia sempat berkelana ke berbagai negara. Menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak, dan atas restu kalangan ulama lain, ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakungwati.

Dengan demikian, Sunan Gunung Jati adalah satu-satunya wali songo yang memimpin pemerintahan. Sunan Gunung Jati memanfaatkan pengaruhnya sebagai putera Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan.

Dalam berdakwah, ia menganut kecenderungan Timur Tengah yang mudah. Namun ia juga mendekati rakyat dengan membangunkan infrastruktur2 berupa jalan-jalan yang menghubungkan antara wilayah. Bersama putranya, Maulana Hasanuddin, Sunan Gunung Jati juga melakukan ekspedisi ke Banten. Penguasa setempat, Pucuk Umum, menyerahkan penguasaan wilayah Banten secara sukarela.

Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati berundur dari jabatannya semata2 untuk berdakwah. Kekuasaan itu diserahkannya kepada Pangeran Pasarean. Pada tahun 1568M, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun, di Cirebon (dulu Carbon). Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati, sekitar 15 kilometer sebelum kota Cirebon dari arah barat.


7. SUNAN KALIJAGA

Dialah 'Wali Allah' yang paling banyak disebut oleh masyarakat Jawa. Beliau lahir sekitar tahun 1450M. Ayahnya adalah Arya Wilatikta, Adipati Tuban, keturunan dari tokoh pemberontak Majapahit, Ronggolawe. Masa itu, Arya Wilatikta dikatakan telah menganut Islam.

Nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Ia juga memiliki sejumlah nama panggilan seperti Lokajaya, Syeikh Malaya, Pangeran Tuban atau Raden Abdurrahman.Terdapat berbagai versi berkenaan asal-usul nama Kalijaga yang disandangnya.

Masyarakat Cirebon berpendapat bahawa nama itu berasal dari dusun Kalijaga di Cirebon. Sunan Kalijaga memang pernah tinggal di Cirebon dan bersahabat erat dengan Sunan Gunung Jati. Kalangan Jawa mengaitkannya dengan kesukaan beliau berendam di sungai (kali) atau 'jaga kali'. Namun ada yang menyebut istilah itu berasal dari bahasa Arab "qadli dzaqa" yang menunjuk statusnya sebagai "penghulu suci" kesultanan.

Masa hidup Sunan Kalijaga dikatakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit (berakhir 1478), Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada 1546 serta awal kehadiran Kerajaan Mataram dibawah pimpinan Panembahan Senopati. Beliau juga ikut serta merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang "tatal" (pecahan kayu) yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah atas kreativiti Sunan Kalijaga.

Dalam dakwah, ia memiliki pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, Sunan Bonang. Beliau cenderung kepada 'sufistik berbasis salaf' bukan sufi panteistik (pemujaan semata). Ia juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai jalan untuk berdakwah.

Ia sangat berlembut terhadap budaya tempatan. Ia berpendapat bahawa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap: mengikuti sambil mempengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan bahawa jika Islam sudah difahami, dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang.

Maka ajaran Sunan Kalijaga berkesan dalam memperkenalkan Islam. Ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Cara dakwah tersebut sangat efektif. Sebahagian besar golongan pemerintah di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Padanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang (sekarang Kotagede - Yogya). Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu, selatan Demak.


8. SUNAN KUDUS

Nama kecilnya ialah Jaffar Shadiq. Beliau adalah putera pasangan Sunan Ngudung dan Syarifah (adik Sunan Bonang), anak Nyi Ageng Maloka. Disebutkan bahawa Sunan Ngudung adalah salah seorang putera Sultan di Mesir yang berkelana hingga di Jawa. Di Kesultanan Demak, ia pun diangkat menjadi Panglima Perang.

Sunan Kudus banyak berguru pada Sunan Kalijaga. Kemudian ia berkelana ke berbagai daerah tandus di Jawa Tengah seperti Sragen, Simo hingga Gunung Kidul. Cara berdakwahnya pun meniru pendekatan Sunan Kalijaga; sangat lembut pada budaya setempat. Cara penyampaiannya bahkan lebih halus. Itulah sebabnya para wali, yang sukar mencari pendakwah untuk ke Kudus, memilih beliau.

Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal itu dapat dilihat dari binaan masjid Kudus. Bentuk menara, gerbang dan pancuran/padasan wuduk yang melambangkan delapan jalan Buddha. Sebuah kompromi yang dilakukan oleh Sunan Kudus.

Suatu ketika, ia menarik masyarakat untuk pergi ke masjid mendengarkan syarahannya. dengan menambatkan lembunya yang diberi nama Kebo Gumarang di halaman masjid. Orang-orang Hindu yang mengagungkan lembu, menjadi simpati. Apalagi setelah mereka mendengar penjelasan Sunan Kudus tentang surah Al-Baqarah yang bererti 'sapi betina'. Sampai sekarang, sebahagian masyarakat tradisional Kudus, masih menolak untuk menyembelih lembu.

Sunan Kudus juga menggubah cerita-cerita ketauhidan. Kisah tersebut disusunnya secara bersiri, sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti kelanjutannya. Sebuah pendekatan yang tampaknya mengambil cerita dari Hikayat 1001 malam dari masa kekhalifahan Abbasiyah. Begitulah Sunan Kudus berdakwah dalam masyarakatnya.

Bukan hanya berdakwah seperti itu yang dilakukan Sunan Kudus. Sebagaimana ayahnya, ia juga pernah menjadi Panglima Perang Kesultanan Demak. Ia ikut berperang ketika Demak, di bawah kepemimpinan Sultan Prawata, bertempur melawan Adipati Jipang, Arya Penangsang.


9. SUNAN MURIA

Beliau ialah putera kepada Dewi Saroh, adik kandung Sunan Giri sekaligus anak Syeikh Maulana Ishak, dengan Sunan Kalijaga. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, 18 kilometer ke utara kota Kudus.

Gaya berdakwahnya banyak mengambil cara ayahnya, Sunan Kalijaga. Namun berbeza dengan ayahandanya, Sunan Muria lebih suka tinggal di daerah sangat terpencil dan jauh dari pusat kota untuk menyebarkan agama Islam. Bergaul dengan rakyat jelata, sambil mengajarkan kaedah bercucuk tanam, berdagang dan menangkap ikan.

Sunan Muria seringkali dijadikan sebagai orang tengah dalam konflik dalaman di Kesultanan Demak (1518-1530). Beliau dikenali sebagai seorang yang mampu menyelesaikan berbagai masalah biarpun betapa rumitnya masalah itu. Cadangan penyelesaiannya selalunya dapat diterima oleh semua pihak yang bermusuhan. Sunan Muria berdakwah dari Jepara, Tayu, Juana hingga sekitar Kudus dan Pati.

Semoga Allah SWT merahmati mereka.

Share artikel ini:

PERINGATAN! Informasi di blog ini dipetik daripada pelbagai sumber dan tidak boleh dijadikan sebagai bahan rujukan utama. Pihak kami tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku sebarang masalah atau kemudaratan hasil daripada bacaan di blog ini Terima kasih..

0 comments:

Catat Ulasan

Please Subscribe my youtube channel. Tq.

Translate

CLOSE