Rintihan Roh

Rintihan Roh

Diriwayatkan: “Jika roh telah keluar dari tubuh manusia dan telah lewat tiga hari, maka roh itu berkata: “Wahai Tuhanku, perkenankanlah aku sehingga aku berjalan dan melihat tubuhku yang dahulu aku berada di dalamnya.” Maka Allah memperkenankan kepadanya. Lalu ia datang ke kuburnya dan melihat kepadanya dari jauh. Kedua lubang hidungnya dan mulutnya mengalir darah. Maka ia menangis dengan suatu tangisan yang cukup lama. Lalu ia merintih, aduuuh hai tubuhku yang miskin, wahai kekasihku. Ingatlah akan hari kehidupanmu. Rumah ini adalah rumah serigala, bala bencana, rumah yang sempit, rumah kesusahan dan penyesalan.

Setelah lewat lima hari roh berkata: “Wahai Tuhanku, perkenankanlah aku untuk melihat tubuhku.” Maka Allah memperkenankannya. Lalu ia datang ke kuburnya dan melihat dari jauh. Dan mengalirlah kedua lubang hidung dan mulutnya berupa air nanah.

Firman Allah SWT bermaksud:
“Mereka tidak dapat berbicara pada hari roh (Jibril atau ruhul qudus) dan para malaikat berdiri dengan berbaris.”
( An-Naba’: 38)

Disebutkan dalam satu keterangan, bahawa yang dimaksud roh itu adalah rohnya anak Adam (manusia), dan keterangan yang lain mengatakan bahawa roh itu adalah rohnya malaikat Jibril as. Juga ada keterangan yang menyebutkan bahawa roh itu adalah rohnya Nabi Muhammad SAW yang berada di bawah Arasy, ia minta izin dari Allah di malam Lailatul Qadar untuk turun memberikan salam penghormatan kepada seluruh mukminin dan mukminat dan roh itu berjalan melalui mereka.

Ada pula yang menyebutkan bahawa roh itu adalah rohnya para kerabat yang sudah mati, mereka berkata: “Wahai Tuhan kami, semoga Engkau memperkenankan kami untuk turun ke rumah-rumah kami, sehingga kami melihat anak-anak kami dan ahli-ahli kami. Maka roh-roh itu turun pada malam Lailatul Qadar.

Sebagaimana Ibnu Abbas ra mengatakan: “Jika datang Hari Raya, hari Asyura’, hari Jumaat yang pertama dari bulan Rajab, malam Nisfu Sya’ban, Lailatul Qadar, dan malam Jumaat, roh-rohnya para mayat semua keluar dari kubur mereka dan mereka semua berdiri di pintu-pintu rumahnya seraya berkata: “Belas kasihanlah kamu semua kepada kami di malam yang berkah ini dengan sedekah satu suap, sebab kami memberikan sedekah. Jika kalian bakhil dengan sedekah, dan kamu sekalian tidak mahu memberikannya, maka hendaklah kalian mengingat kami dengan bacaan surah Al-Fatihah di malam yang penuh keberkahan ini.

Adakah seorang telah belas kasihan kepada kami, apakah dari salah seorang ada yang mengenangkan ratapan kami wahai orang yang menempati rumah-rumah kami, wahai orang yang menikmati wanita (isteri kami), wahai orang yang berdiri memperluas mahligai kami yang sekarang kami dalam kesempitan kubur kami, wahai orang yang membagi harta benda kami, wahai orang.yang menyiakan anak yatim kami. Adakah salah seorang dari kamu sekalian ada yang mengenang perantauan kami? Buku amal kami dilipat dan kitab amal kalian dibuka. Dan bukanlah bagi mayat yang berada dalam liang kubur melainkan pahalanya. Maka janganlah kalian melupakan kami dengan sebuku rotimu dan doamu, sebab kami orang-orang yang berhajat kepada kamu sekalian, selama-lamanya.

Jika mayat memperoleh sedekah dan doa dari mereka maka ia kembali dengan riang gembira, dan jika ia tidak memperoleh maka ia pulang dengan sedih dan duka serta terhalang, dan putus asa dari mereka.

Telah diterangkan, bahawasanya roh dalam perkumpulan haiwan tidak dalam seluruh tubuh, tapi ia dalam satu bahagian dari beberapa bahagian yang tidak dapat ditentukan dengan dalil. Bahawasanya seorang dilukai dengan luka-luka yang banyak maka ia tidak mati. Dan ia dilukai dengan luka-luka satu maka ia menjadi mati. Sebab luka itu jika menimpa pada tempat di mana roh bertempat di mana roh di dalamnya, dan bahawasanya roh bertempat pada seluruh tubuh dan bahawasanya mati itu dalam seluruh tubuh, maka Firman Allah SWT menunjukkan:

Katakanlah: “la akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama.”
(Yaa Siin: 79)


Jika dikatakan, apakah bedanya antara roh dengan rawan? Maka kita katakan hahwa keduanya adalah satu. Keduanya tidak ada perbedaan, sebagaimana tubuh serta tangan adalah menjadi satu. Cuma kalau tangan dapat bergerak kesana kemari tapi kalau tubuh sama sekali tidak bergerak. Demikian pula rawan kesana kemari tapi sama sekali tidak bergerak.

Kemudian mengenai tempatnya roh di dalam tubuh tidak dapat ditentukan. Adapun tempatnya rawan di antara kedua alis. Maka jika roh itu hilang seorang hamba menjadi mati, dan jika rawan hilang ia menjadi tidur. Sebagaimana air yang dituangkan qas’ah dan ditaruh di rumah ada matahari yang sinarnya melalui lubang atap dan qas’ah itu tidak bergerak dari tempatnya.

Maka demikian halnya roh bertempat di dalam tubuh dan pusatnya berada di Arasy. Adapun rawan melihat dikala bermimpi dan ia berada di alam malakut.

Adapun tempatnya roh setelah dicabut, ada diterangkan bahawa tempatnya disengkala yang didalamnya terdapat lubang sejumlah bilangan haiwan-haiwan yang dijadikan sampai hari kiamat. Jika ia mendapat kenikmatan berada di situ dan jika mendapat azab maka di situ pula.

Ada disebutkan bahawa roh-roh para mukminin berada dalam telur burung yang hijau di syurga iliyyin, adapun rohnya orang-orang kafir berada dalam telur burung yang hitam di neraka. Dan ada dikatakan bahawa rohnya para mukminin ketika dicabut, maka para malaikat rahmat sama mengangkat membawa naik roh ke langit yang tujuh dengan memuliakan dan mengagungkan. Kemudian dipanggil Zat pemanggil dari sisi Allah yang Rahman: “Hendaklah kamu semua menulis roh itu dalam Illiyyin lalu kembalikanlah ke bumi.”

Maka mereka mengembalikan roh seorang mukmin ke dalam tubuhnya dan ia dibukakan pintu syurga, ia melihat tempatnya di syurga sampai datangnya hari kiamat.

Dan bahawasanya rohnya orang-orang kafir sewaktu dicabut maka para malaikat azab sama membawa naik roh itu ke langit dunia. Maka ditutuplah pintu-pintu langit yang lain dan ia diperintah mengembalikan ke tempat berbaring tubuhnya, kuburnya disempitkan dan ia dibukakan pintu neraka. Oleh kerananya ia melihat tempat kediamannya kelak sampai datangnya hari kiamat. Dalam hal ini sebagaimana pernah disabdakan Nabi SAW, sehingga bahawasanya mereka mendengar suara sandal-sandal kalian, hanya saja mereka terhalang dari berkata.

Sebahagian Hukama’ ditanya tentang tempat roh-roh setelah mati, maka ia menerangkan sebagai berikut:

1. Bahawasanya roh-roh para Nabi berada dalam Syurga Adn, ia berada dalam liang yang menyenangkan tubuhnya. Adapun tubuh bersujud kepada Tuhannya.
2. Roh-roh para Syuhada berada di syurga Firdaus, pada tengahnya syurga itu berada dalam telih burung yang hijau yang terbang di syurga sekehendak hatinya. Kemudian datang keqanadil yang digantungkan di Arasy.
3. Adapun roh-rohnya anak-anak kecil yang Islam berada dalam telih burung pipitnya Syurga.
4. Roh-rohnya para anak-anak musyrik berputar-putar di syurga dan ia tidak punya tempat, sampai hari kiamat. Lalu mereka melayani para mukminin.
5. Roh-rohnya orang-orang mukmin yang mempunyai hutang dan aniaya digantung diangkasa. Ia tidak sampai ke syurga dan tidak pula ke langit sampai ia membayar hutangnya dan penganiayaannya.
6. Roh-rohnya orang-orang Islam yang berdosa diazab dalam kubur beserta tubuhnya.
7. Roh-rohnya orang-orang kafir dan munafik dalam penjara neraka Jahannam dipintakan diwaktu pagi dan petang.

Dan disebutkan, bahawasanya roh adalah merupakan jisim yang halus. Oleh kerana itu tidak dapat dikatakan jika Allah itu mempunyai roh. Sebab mustahil kalau Allah mempunyai tempat seperti jisim-jisim. Dan dikatakan bahawa roh adalah merupakan sifat dan dikatakan pula kalau ia pecah jadi angin, maka kedua perkataan ini adalah perkataannya orang yang mengingkari adanya seksa kubur.

Ada diceritakan, bahawasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW, maka mereka bertanya kepada baginda tentang roh dari Ashabi Raqim dan dari Raja Dzil Qarnain. Dengan perdebatan Yahudi itu maka turunlah surah Al-Kahfi.
Dan diturunkan tentang haknya roh adalah Firman Allah SWT.

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah: “Roh itu termasuk urusan Tuhanku.”
(Yaa Siin: 79)

Syidatina Fatimah, Penghulu Wanita Syurga

Syidatina Fatimah, Penghulu Wanita Syurga

Dia membesar dalam suasana kesusahan. Bondanya pergi ketika usianya terlalu muda dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu. Sejak itu, dialah yang mengambil alih tugas menguruskan rumahtangga seperti memasak, mencuci, mengemas rumah dan menguruskan keperluan ayahandanya.

Di sebalik kesibukan itu, dia juga adalah seorang yang paling kuat beribadah. Keletihan yang ditanggung akibat seharian bekerja menggantikan tugas ibunya yang telah pergi itu, tidak pula menghalang Sayidatina Fatimah daripada bermunajata dan beribadah kepada Allah SWT. Malam- malam yang dilalui, diisi dengan tahajud, zikir dan siangnya pula dengan sembahyang, puasa, membaca Al Quran dan lain-lain. Setiap hari, suara halusnya mengalunkan irama Al Quran.

Di waktu umurnya mencapai 18 tahun, dia dikahwinkan dengan pemuda yang sangat miskin hidupnya. Bahkan oleh kemiskinan itu, untuk membayar mas kahwin pun suaminya tidak mampu lalu dibantu oleh Rasulullah SAW. Setelah berkahwin kehidupannya berjalan dalam suasana yang amat sederhana, gigih dan penuh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Digelar Singa Allah, suaminya Sayidina Ali merupakan orang kepercayaan Rasulullah SAW yang diamanahkan untuk berada di barisan hadapan dalam bala tentera Islam. Lalu, seringlah Sayidatina Fatimah ditinggalkan oleh suaminya yang pergi berperang untuk berbulan-bulan lamanya. Namun dia tetap redha dengan suaminya. Isteri mana yang tidak mengharapkan belaian mesra daripada seorang suami. Namun bagi Sayidatina Fatimah r.ha, saat-saat berjauhan dengan suami adalah satu kesempatan berdampingan dengan Allah SWT untuk mencari kasih-Nya, melalui ibadah-ibadah yang dibangunkan.

Sepanjang pemergian Sayidina Ali itu, hanya anak-anak yang masih kecil menjadi temannya. Nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya Hassan, Hussin, Muhsin, Zainab dan Umi Kalsum diusahakan sendiri. Untuk mendapatkan air, berjalanlah dia sejauh hampir dua batu dan mencedoknya dari perigi yang 40 hasta dalamnya, di tengah bahang mentari padang pasir yang terik. Kadangkala dia berlapar sepanjang hari. Sering pula dia berpuasa dan tubuhnya sangat kurus hingga menampakkan tulang di dadanya.

Pernah suatu hari, sedang dia tekun bekerja di sisi batu pengisar gandum, Rasulullah datang berkunjung ke rumahnya. Sayidatina Fatimah yang amat keletihan ketika itu lalu meceritakan keperitan hidupnya itu kepada Rasulullah SAW. Betapa dirinya teruk bekerja, mengisar tepung, mengangkat air, memasak serta melayan anak-anak. Dia berharap agar Rasulullah dapat menyampaikan kepada Sayidina Ali, kalau mungkin boleh disediakan untuknya seorang pembantu rumah. Rasulullah saw merasa belas terhadap penanggungan anakandanya itu. Namun baginda amat tahu, sesungguhnya Allah memang menghendaki kesusahan bagi hamba-Nya sewaktu di dunia untuk membeli kesenangan di akhirat. Mereka yang rela bersusah payah dengan ujian di dunia demi mengharapkan keredhaan-Nya, mereka inilah yang mendapat tempat di sisi-Nya.

Lalu dipujuknya Fatimah r.ha sambil memberikan harapan dengan janji-janji Allah. Baginda mengajarkan zikir, tahmid dan takbir yang apabila diamalkan, segala penanggungan dan bebanan hidup akan terasa ringan. Ketaatannya kepada Sayidina Ali menyebabkan Allah SWT mengangkat darjatnya. Sayidatina Fatimah tidak pernah mengeluh dengan kekurangan dan kemiskinan keluarga mereka. Tidak juga dia meminta-minta hingga menyusah-nyusahkan suaminya.

Dalam pada itu, kemiskinan tidak menghilang Sayidatina Fatimah untuk selalu bersedekah. Dia tidak sanggup untuk kenyang sendiri apabila ada orang lain yang kelaparan. Dia tidak rela hidup senang dikala orang lain menderita. Bahkan dia tidak pernah membiarkan pengemis melangkah dari pintu rumahnya tanpa memberikan sesuatu meskipun dirinya sendiri sering kelaparan. Memang cocok sekali pasangan Sayidina Ali ini kerana Sayidina Ali sendiri lantaran kemurahan hatinya sehingga digelar sebagai 'Bapa kepada janda dan anak yatim' di Madinah.

Namun, pernah suatu hari, Sayidina Fatimah telah menyebabkan Sayidina Ali tersentuh hati dengan kata-katanya. Menyedari kesilapannya, Sayidatina Fatimah segera meminta maaf berulang-ulang kali. Apabila dilihatnya air muka suaminya tidak juga berubah, lalu dengan berlari-lari anak dia mengelilingi Sayidina Ali. Tujuh puluh kali dia 'tawaf' sambil merayu-rayu memohon dimaafkan. Melihatkan aksi Sayidatina Fatimah itu, tersenyumlah Sayidina Ali lantas memaafkan isterinya itu.

"Wahai Fatimah, kalaulah dikala itu engkau mati sedang Ali tidak memaafkanmu, nescaya aku tidak akan menyembahyangkan jenazahmu," Rasulullah SAW memberi amaran kepada puterinya itu apabila perkara itu sampai ke pengetahuan baginda. Begitu sekali kedudukan seorang suami yang ditetapkan Allah SWT sebagai pemimpin bagi seorang isteri. Betapa seorang isteri itu perlu berhati-hati dan sangat berhalus di saat berdepan dengan suami. Apa yang dilakukan Sayidina Fatimah itu bukanlah disengajakan. Apatah lagi, bukan juga dia merungut-rungut, marah-marah, meninggi suara, bermasam muka, merajuk atau lain-lain keranah yang menyusahkan Sayidina Ali k.w. Pun Rasulullah SAW berkata begitu terhadapnya.

Semasa perang Uhud, Sayidatina Fatimah telah turut sama merawat luka Rasulullah. Dia juga turut bersama Rasulullah semasa peristiwa penawanan Kota Makkah dan ketika ayahandanya mengerjakan 'Haji Wida' pada akhir tahun 11 Hijrah. Dalam perjalanan haji terakhir ini Rasulullah SAW telah jatuh sakit. Sayidatina Fatimah tetap di sisi ayahandanya. Ketika itu Rasulullah membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah r.ha yang membuatkannya menangis, kemudian Nabi SAW membisikkan sesuatu lagi yang membuatkannya tersenyum.

Dia menangis kerana ayahandanya telah membisikkan kepadanya berita kematian baginda. Namun, sewaktu ayahandanya menyatakan bahawa dialah orang pertama yang akan berkumpul dengan baginda di alam baqa', gembiralah hatinya. Sayidatina Fatimah meninggal dunia enam bulan setelah kewafatan Nabi SAW, dalam usia 28 tahun dan dimakamkan di Perkuburan Baqi', Madinah.

Begitu sekali wanita yang utama, agung dan namanya harum tercatat dalam al-Quran, disusah-susahkan hidupnya oleh Allah SWT. Sengaja dibuat begitu oleh Allah kerana Dia tahu bahawa dengan kesusahan itu, hamba-Nya akan lebih hampir kepada-Nya. Begitulah juga dengan kehidupan wanita-wanita agung yang lain. Mereka tidak sempat berlaku sombong serta membangga diri atau bersenang-senang. Sebaliknya, dengan kesusahan-kesusahan itulah mereka dididik oleh Allah untuk sentiasa merasa sabar, redha, takut dengan dosa, tawadhuk (merendah diri), tawakkal dan lain-lain. Ujian-ujian itulah yang sangat mendidik mereka agar bertaqwa kepada Allah SWT. Justeru, wanita yang berjaya di dunia dan di akhirat adalah wanita yang hatinya dekat dengan Allah, merasa terhibur dalam melakukan ketaatan terhadap-Nya, dan amat bersungguh-sungguh menjauhi larangan-Nya, biarpun diri mereka menderita.

Yakjuj, Makjuj Dikurung Dalam Tembok Ajaib

Di sebalik pembinaan kota besar hasil kemajuan pembangunan dan kemodenan yang melanda hampir seluruh pelusuk dunia hari ini, masih terdapat satu kawasan rahsia di muka bumi ini yang menyimpan ribuan makhluk misteri.

Sehingga kini, penerokaan demi penerokaan di seluruh kawasan bumi masih belum menemui wilayah asing itu sekali gus menyebabkan kewujudan makhluk terbabit tidak akan dikenal pasti pengkaji atau manusia umumnya.

Bagaimanapun, kewujudan makhluk itu adalah sahih dan suatu hari nanti, mereka akan muncul juga di hadapan manusia. Akan tetapi, ketika makhluk itu muncul, sudah terlambat untuk manusia berbuat apa-apa lagi.

Tiada lagi kajian mengenai sejarah kewujudan atau penyelidikan sains dilakukan terhadap makhluk itu seperti penemuan artifak atau spesies baru ketika ini kerana sewaktu munculnya makhluk dikenali Yakjuj dan Makjuj itu, dunia sudah terlalu hampir dengan kiamat!

Sejak dikurung ribuan tahun lalu, kewujudan dan lokasi ‘pusat tahanan’ Yakjuj dan Makjuj masih menjadi misteri kepada manusia.

Bagaimanapun, kewujudan dua makhluk itu adalah pasti lantaran ia dinyatakan dalam al-Quran serta tergolong dalam perkara ghaib yang wajib diimani manusia menerusi tanda besar berlakunya kiamat.

Pensyarah Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (API-UM), Prof Madya Dr Fauzi Deraman, berkata Yakjuj dan Makjuj bukanlah berupa haiwan atau spesies lain sebaliknya ia adalah manusia yang berasal daripada keturunan Nabi Adam AS.

Katanya, mengikut hadis, bangsa Yakjuj dan Makjuj berasal daripada keturunan anak lelaki Nabi Nuh AS iaitu Yafis yang berkembang melewati masa sehinggalah Zulkarnain membina tembok bagi menghalang mereka keluar dari lokasi mereka.

“Cerita mengenai sejarah Yakjuj dan Makjuj tertera dalam al-Quran menerusi surah al-Kahfi, ayat ke-92 hingga 98 manakala kebangkitan mereka dinyatakan dalam surah an-Anbiyaa’, ayat ke-96 dan 97,” katanya.

Allah berfirman menerusi ayat surah al-Kahfi itu: “Kemudian dia (Zulkarnain) menempuh suatu jalan (yang lain lagi). Hingga apabila dia sampai antara dua gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan.

“Mereka berkata: ‘Hai Zulkarnain, sesungguhnya Yakjuj dan Makjuj itu orang yang membuat kerosakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara mereka?’.

“Zulkarnain berkata: ‘Apa yang dikuasakan Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan peralatan), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi’.

“Hingga apabila besi itu sudah sama rata dengan kedua-dua (puncak) gunung itu, berkatalah Zulkarnain: ‘Tiuplah (api itu)’. Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, dia pun berkata: ‘Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku tuangkan ke atas besi panas itu.

“Maka mereka tidak dapat mendakinya dan mereka tidak dapat melubanginya. Zulkarnain berkata: ‘Ini (dinding) adalah rahmat daripada Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku (kiamat), Dia akan menjadikannya hancur luluh dan janji Tuhanku itu adalah benar’.”

Dalam ayat surah an-Anbiyaa’ pula, Allah berfirman: “Hingga apabila dibukakan (tembok) Yakjuj dan Makjuj; dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan sudah dekatlah kedatangan janji yang benar (kaimat) maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang kafir. (Mereka berkata): ‘Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian mengenai ini, bahkan kami adalah orang yang zalim’.”

Dr Fauzi berkata, selain dua surah al-Quran itu, terdapat banyak hadis kuat yang membicarakan mengenai Yakjuj dan Makjuj tetapi terdapat juga perbezaan pendapat di kalangan ulama mengenai ciri-ciri bangsa itu yang tidak diterangkan nas.

“Hadis riwayat Imam Ahmad pula menerangkan ciri fizikal Yakjuj dan Makjuj yang antara lain bermuka bulat dan kulit kekuningan seperti wajah kebanyakan penduduk Asia Tengah.

“Ulama juga cenderung mengatakan Yakjuj dan Makjuj berasal dan dikurung di benua Asia Tengah berdasarkan tafsiran ayat ke-90 dari surah al-Khafi yang menyebut Zulkarnain sampai ‘di tempat terbit matahari’ iaitu timur dunia,” katanya.

Pendapat lain menambah yang Yakjuj dan Makjuj berkemungkinan berasal daripada bangsa Tartar dan Mongul manakala lokasi tahanan mereka adalah kawasan pergunungan luas Caucasus.

Beliau berkata, kebanyakan ulama menyatakan yang bangsa itu terus wujud sehingga kini tetapi dipisahkan daripada dunia manusia oleh Allah SWT menerusi tembok dibina Zulkarnain itu.

Katanya, tugas bangsa itu setiap hari sejak ribuan tahun lalu adalah mengorek tembok itu untuk tembus ke dunia manusia tetapi Allah masih menghalang mereka dengan kembali meneguhkan benteng berkenaan sehinggalah hampirnya hari kiamat.

“Allah akan mengizinkan tembok itu runtuh dan Yakjuj dan Makjuj bebas ke dunia manusia apabila hampirnya kiamat dan peristiwa itu menjadi satu daripada 10 tanda besar kiamat,” katanya.

Yakjuj dan Makjuj juga muncul selepas kematian Dajal yang dibunuh Nabi Isa AS dan bangsa itu akan mendatangkan kerosakan besar di muka bumi. Kekuatan mereka dikatakan luar biasa dan terlalu hebat sehingga tiada sesiapa yang mampu menewaskan kumpulan itu.

“Nabi Isa AS memerintahkan manusia yang masih beriman berlindung di pergunungan bagi mengelak menjadi mangsa Yakjuj dan Makjuj; baginda kemudian berdoa kepada Allah SWT dan Allah membinasakan mereka dengan mengutuskan ulat yang menyerang belakang badan golongan itu sehingga mati.

“Selepas bangsa Yakjuj dan Makjuj mati serta menjadi busuk, Allah mengutuskan seekor burung besar untuk mengangkut dan membersihkan mayat itu dari bumi,” katanya.

Menyoroti dalil kewujudan Yakjuj dan Makjuj, manusia seharusnya yakin mempertahankan akidah Islam dan tidak bertangguh memohon keampunan dan keredaan Allah kerana mereka yang masih lalai adalah golongan yang diterangkan dalam surah an-Anbiyaa’ di atas seperti firman-Nya: “(Mereka berkata): ‘Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian mengenai ini, bahkan kami adalah orang yang zalim’.”
credit to: dakwah2u

Dilema Abu Ubaidah bunuh bapa sendiri

DALAM perang Badar banyak peristiwa yang menjadi iktibar dan pengajaran kepada semua. Antaranya ia menyaksikan majikan dibunuh oleh hambanya sendiri, seperti yang berlaku terhadap Bilal yang membunuh bekas majikannya, Umayyah bin Khalaf.

Selain itu, terdapat beberapa peristiwa yang melibatkan pembunuhan antara anak beranak (anak membunuh bapa), adik beradik dan saudara mara,

Walaupun mereka mempunyai hubungan darah dan persaudaraan tetapi disebabkan mahu menegakkan Islam, masing-masing terpaksa menghadapi situasi yang tidak ubahnya seperti ditelan mati mak, diluah mati bapa.

Cinta terhadap Islam mengatasi segala-galanya hatta terpaksa membunuh bapa sendiri.

Antara peristiwa yang membabitkan pembunuhan bapa sendiri ialah bagaimana seorang sahabat baginda, Abu Ubaidah Al Jarrah yang terpaksa membunuh bapanya sendiri, Abdullah Al Jarrah.

Tetapi, ia bukan sesuatu yang disengajakan. Si anak tidak mempunyai pilihan setelah bapanya tetap menolak Islam walaupun puas dipujuk.

Dalam kes Abu Ubaidah, bapanya sendiri yang mencarinya sewaktu perang tersebut kerana Abdullah mahu membunuh anaknya itu.

Ia ekoran Abu Ubaidah dikatakan sanggup membuang keluarga semata-mata untuk memeluk Islam termasuk meninggalkan Mekah dan menjadi pengikut Nabi Muhammad.

Abu Ubaidah adalah anak yang paling disayangi oleh bapanya yang merupakan seorang saudagar.

Segala harta kekayaan Abdullah diturunkan kepada Abu Ubaidah termasuk memberi modal untuk berniaga.

Tetapi Abdullah sangat kecewa dan memutuskan hubungan dengan Abu Ubaidah apabila anaknya itu memeluk Islam. Malah, Abu Ubaidah turut di seksa selain kekayaannya dirampas.

Dalam keadaan sehelai sepinggan Abu Ubaidah mengadu nasib kepada Rasulullah SAW.

Abdullah bertambah sakit hati apabila anaknya itu turut berhijrah ke Madinah. Sejak itu, Abdullah sentiasa berazam untuk membunuh Abu Ubaidah.

Kemarahan Abdullah terhadap anaknya makin bertambah apabila Abu Jahal sentiasa mengapi-apikannya supaya meneruskan niatnya untuk membunuh Abu Ubaidah.

Jika Abdullah sanggup membunuh anaknya sendiri, maka sebagai ganjaran dia akan dilantik menjadi salah seorang pembesar yang paling terhormat seluruh Tanah Arab.

Abu Ubaidah sendiri menyedari niat bapanya itu. Semasa Perang Badar beliau sentiasa mengelak daripada terserempak atau bertembung dengan bapanya.

Namun atas maklumat tentera Quraisy yang ternampak kelibat Abu Ubaidah, mereka segera memberitahu kedudukan si anak itu kepada Abdullah.

Sebaik mengetahui kedudukan Abu Ubaidah, Abdullah pun segera meluru dan memburu anaknya.

Menyedari tindakan bapanya itu, Abu Ubaidah melarikan diri supaya seboleh-bolehnya beliau tidak mahu berdepan dengan bapanya sendiri.

Tetapi akhirnya Abu Ubaidah tidak boleh melarikan diri lagi. Beliau berjaya dipintas oleh bapanya dan mereka akhirnya berdepan antara satu sama lain.

Lalu dia merayu kepada bapa supaya antara mereka tidak saling berbunuh-bunuhan dan mengakui kebenaran mengenai Islam supaya masing-masing selamat.

Namun Abdullah dengan pedang yang terhunus tidak menghiraukan kata-kata anaknya itu.

"Aku tidak akan tunduk kepada tuhan Muhammad. Aku rela mati daripada menyembah tuhan kamu itu," balas Abdullah.

Abdullah yang hilang pertimbangan terus menghunus pedang untuk memenggal kepala anaknya. Abu Ubaidah tidak membalas dan hanya bertahan daripada serangan dari bapanya itu.

Tetapi tindakan tidak melawan itu membuakkan lagi kemarahan si bapa dan terus menyerang Abu Ubaidah bertubi-tubi.

Akhirnya perkara yang menyayat hati berlaku apabila Abu Ubaidah tanpa ada sebarang pilihan terpaksa membunuh bapa yang beliau sangat hormati dan sayangi.

Abdullah cedera parah apabila terkena libasan pedang anaknya. Sebaik bapanya cedera Abu Ubaidah terus membuang pedang lalu memangku dan mendakap ayahnya. Beliau menangis tersedu-sedu sambil meminta maaf kerana terpaksa membunuh. Si ayah akhirnya mati di pangkuan anaknya sendiri dan Abu Ubaidah mengambil masa yang agak lama untuk menerima hakikat kematian yang sebegini.

Umayyah mati di tangan Bilal

KECUALI jika bekas majikannya itu bersedia untuk mengucap syahadah, iaitu menerima Islam, Bilal bin Rabah tidak mempunyai alasan untuk membunuh Umaiyyah bin Khallaf, salah seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam.

Selain daripada itu Bilal tidak mempunyai sebarang pilihan kecuali beliau tetap akan membunuh Umaiyyah walau apa pun jua yang menjadi halangannya.

Tidak sahaja kerana ingin membalas dendam kerana mengenangkan dirinya pernah hampir-hampir mati akibat teruk diseksa oleh Umaiyyah sebagai majikan yang begitu marah apabila mendapat tahu secara senyap-senyap Bilal memeluk Islam.

Tetapi sebagaimana yang disebutkan Umaiyyah antara salah seorang pembesar Quraisy yang sangat memusuhi Islam, jadi darahnya adalah halal untuk diperangi dalam Perang Badar ini.

Namun tugas Bilal untuk membunuh bekas tuannya adalah tidak mudah bagai disangka kerana Umaiyyah dihalang untuk dibunuh oleh rakan sepasukan Bilal sendiri, Abdul Rahman bin Auf.

Dalam sebuah kisah pada Perang Badar itu, Abdul Rahman bin Auf dikatakan sedang mengumpul baju-baju besi daripada mayat-mayat anggota tentera Quraisy untuk diserahkan kepada Rasulullah selaku Ketua Panglima Perang.

Ketika beliau berbuat demikian, tiba-tiba Abdul Rahman terserempak dengan Umaiyyah dan anaknya Ali bin Umaiyyah.

Lalu Abdul Rahman bersedia untuk bertempur dengan Umaiyyah kerana mengenangkan pembesar yang kaya raya itu seorang yang sangat anti kepada Islam dan para pengikut agama itu.

Namun rupa-rupanya atas faktor usia yang semakin lanjut dan semangat yang semakin luntur mengenangkan kekalahan semakin memihak kepada tentera Quraisy, Umaiyyah lebih memilih untuk menjadi tawanan perang. Tanpa sebarang syarat!

“Abdul Rahman, apakah kamu tidak mengenali aku, bukankah suatu waktu dahulu kita merupakan sahabat baik,” kata Umaiyyah.

Abdul Rahman tidak menafikan kata-kata Umaiyyah itu bahawa mereka dahulunya adalah sahabat baik dan sama-sama menjalankan perniagaan sehingga masing-masing mengaut untung dan laba berlipat kali ganda.

Tetapi kini semua itu tiada lagi kecuali mereka bermusuh akibat memperjuangkan kepercayaan agama masing-masing.

“Tetapi aku dan anak aku ini lebih rela menyerah diri kepada kamu daripada dibunuh. Jadikanlah kami tawanan perang kamu.

“Sebabnya, baju-baju besi yang kamu kumpulkan itu tidak setanding harganya dengan bayaran tebusan yang bakal kamu terima. Lebih lumayan dan tinggi harganya termasuk beratus-ratus ekor unta buat kamu,” kata Umaiyyah.

Mendengarkan itu Abdul Rahman pun mencampakkan baju-baju besi lalu membawa Umaiyyah dan anaknya kepada Rasulullah sebagai tawanan perang yang bakal memberikan pulangan yang sangat besar kepada Islam.

Adalah lebih berbaloi menuntut tebusan bagi pihak Umaiyyah daripada membunuhnya tanpa mendapat apa-apa di kemudian hari.

Enggan berganjak

Namun perjalanan mereka tersekat apabila terserempak dengan Bilal yang kebetulan sedang meluap-luap untuk mencari dan membunuh Umaiyyah.

Tanpa dapat ditahan-tahan lagi Bilal menyerbu untuk menyerang Umaiyyah yang ketika itu dalam kawalan dan tawanan Abdul Rahman bin Auf.

“Selagi kamu masih hidup, aku tidak akan pernah tenteram. Bersedialah Umaiyyah sudah tiba masanya engkau pula diambil nyawa atas sikap mu yang keji selama ini terhadap aku dan agama yang membebaskan aku dari selama-lamanya menjadi seorang hamba sahaya.

“Kini aku seorang yang merdeka, Umaiyyah dan membiarkan kamu terus hidup bererti Islam tidak akan pernah tenteram dan sentiasa diancam oleh kamu,” tegas Bilal terhadap musuh dan lawannya itu.

Namun serangan Bilal itu dapat dihalang oleh Abdul Rahman dengan Umaiyyah dan anaknya terus berlindung di belakang sahabatnya itu.

“Bilal,” jerit Abdul Rahman.

“Umaiyyah dan anaknya ini sudah menjadi tawanan saya. Mereka tidak boleh diapa-apakan apatah lagi dicederakan selagi mereka berada dalam lindungan aku.

“Sehingga kita menyerahkan mereka kepada Rasulullah, selagi itu kita tidak boleh berbuat apa-apa terhadap Umaiyyah dan anaknya ini,” tegas Abdul Rahman lagi.

Walaupun terkejut dengan tindak balas rakan sepasukannya sendiri namun Bilal enggan berganjak kecuali ingin memenggal kepala Umaiyyah.

“Wahai pembela agama Allah, Abdul Rahman! Lepaskan Umaiyyah itu kepada aku untuk aku membunuhnya. Saya dan seluruh umat Islam tidak akan berasa aman selagi dia masih hidup,” kata Bilal sambil memaksa Abdul Rahman supaya menyerahkan tawanan perangnya itu.

Namun Abdul Rahman tetap enggan.

“Mereka sudah menyerah diri dan menjadi tawanan saya kerana itu saya berhak untuk melindunginya,” kata Abdul Rahman.

“Umaiyyah tidak boleh dimaafkan kerana engkau pun tahu dia terlalu banyak menyakiti Rasulullah dan menyeksa saya tanpa sedikit pun rasa belas kasihan,” kata Bilal dengan sangat marah.

“Kita serahkan sahaja kepada Rasulullah untuk menentukan hukuman yang patut dijatuhkan terhadap Umaiyyah,” kata Abdul Rahman yang tetap mempertahankan Umaiyyah.

“Tidak, saya tetap akan membunuhnya darahnya halal untuk ditumpahkan di medan ini,” tegas Bilal.

Melihatkan Bilal bagaikan sedang mabuk darah Abdul Rahman pun menjerit kepada Umaiyyah supaya merebahkan badannya bagi mengelakkan serangan dari Bilal.

Umaiyyah pun segera merebahkan dirinya ke tanah dan Abdul Rahman sendiri menjatuhkan dirinya ke atas Umaiyyah bagi melindungi Umaiyyah dari diserang oleh Bilal.

Saat itu juga Abdul Rahman meminta Umaiyyah mengucap syahadah sebagai tanda menerima dan memeluk Islam sebagai satu-satunya cara bagi Umaiyyah untuk menyelamatkan diri dari amukan Bilal.

“Lidah aku tidak akan mengucapkan sama seperti apa yang diucapkan oleh Bilal, hamba aku yang sangat hina itu,” kata Umayyah yang tetap berdegil.

“Jika begitu Umaiyyah, demi Allah! Aku tidak boleh melindungi kamu lagi wahai Umaiyyah,” kata Abdul Rahman bin Auf penuh kesal.

Lalu Umaiyyah terus menggagahkan dirinya dan bangun sambil merampas pedang milik Abdul Rahman dan bersedia untuk berlawan dengan bekas hambanya itu.

“Umaiyyah inilah sangat yang paling aku tunggu, iaitu untuk membunuh kamu! Membunuh kamu adalah perkara yang paling ingin ku lakukan supaya aku bebas dan menjadi manusia yang merdeka sepenuhnya!

“Kecuali jika kamu mengucapkan dua kalimah syahadah, pasti itu sahaja alasan untuk aku tidak membunuh kamu,” kata Bilal.

Namun kata-kata Bilal itu dianggap sebagai satu penghinaan kepada Umaiyyah lalu dia pun terus melibaskan pedang yang terhunus.

Namun berjaya dielakkan oleh Bilal yang lebih muda dan tangkas. Akhirnya Umaiyyah yang sudah tua itu tewas dan berjaya dibunuh oleh bekas hambanya sendiri.

Akhirnya mati seorang lagi musuh ketat Islam!

Bilal sangat gembira kerana hajatnya tercapai juga akhirnya namun tidak, kepada Abdul Rahman bin Auf.

Dia masih berasa duka dengan apa yang berlaku lebih-lebih terlepas peluang untuk mendapatkan tebusan yang lumayan bagi membebaskan Umaiyyah yang kaya raya itu.

Dalam hal ini apabila dirujuk kepada Rasulullah, baginda terpaksa membenarkan tindakan Bilal untuk membunuh Umaiyyah kerana tiada peluang dapat diberikan kepada musuh-musuh yang selama ini begitu menyakiti umat Islam.

Apa gunanya memperoleh tebusan yang tinggi dan lumayan sedangkan musuh Islam tidak akan pernah serik untuk terus memusuhi Rasulullah dan para pengikut baginda!

Credit to: SITI AINIZA KAMSARI (Utusan Malaysia)
Please Subscribe my youtube channel. Tq.

Translate

CLOSE